Apie mane

Visą gyvenimą buvau tyrinėtoja, ieškotoja, nenurimstanti siela, ieškanti atsakymų į daugybę man kylančių klausimų knygose, bendravime su pačiais įvairiausiais žmonėmis, keliaudama. Susidūrusi su rimtomis asmeninėmis ir sveikatos problemomis pradėjau ieškoti alternatyvių gydymosi metodų, kitokio požiūrio į save, mus supantį pasaulį ir pačią mūsų gyvenimo šioje Žemėje esmę. Šis ieškojimas mane atvedė iki didelio asmeninio atradimo ir visiškai naujo suvokimo. Tai iš esmės pakeitė mano gyvenimą ir mano tikslus.

Mano misija, kuri pradeda man po truputį atsiskleisti, yra būti švyturiu nepaisant aplinkui ir viduj siaučiančių audrų. Savo minčių ir patirties pasidalinimui pasirinkau šią erdvę tam, kad skleisčiau šviesą ir meilę ten, kur kartais jos labiausiai trūksta. Gera saugiai slėptis bendraminčių užuovėjoje, tačiau dabartiniai didžiulių pokyčių laikai iš mūsų reikalauja ne tik ramaus buvimo, bet ir konkrečių veiksmų. Todėl drąsiai atsiveriu visiems, kurie užsuks į šį kampelį, ir tikiuosi, kad čia rasite Vilties spindulį, Džiaugsmo lašelį, Šviesos upę ir Meilės jūrą. 

Šviesos ir meilės Jums,
Humanangel


One Response to “Apie mane”

 1. 1. Vytautas Says:

  ŠVIESA – NAUJAI EPOCHAI

  DALINUOS tuo – ką vertingiausio atradau gyvenime.
  Visą savo gyvenimą domėjaus žmogaus fenomenu, žmonijos lūkesčiais ir ieškojau būties prasmės. Pagaliau, po pažinties su URANTIJOS KNYGA ir Jėzaus Kristaus apreiškimu šių dienų Lietuvos ir pasaulio visuomenei – KALBU JUMS VĖL, ir ypač – pradėjus atverti save ROJAUS TREJYBEI, žymiai realiau pradėjau matyti pasaulį ir save. Supratau, kad BIBLIJA, KORANAS, TALMUDAS, BHAGAVAD GITA, ir daugelis kitų Šviesos šaltinių buvo skirti praeitų epochų ir atskirų regionų žmonių bendruomenių ugdymui bei valdymui; tačiau jie, kaip ir kiti dvasiniai, filosofiniai ir etiniai mokymai bei praktikos, nebetenkina šiuolaikinio žmogaus poreikio – visapusiškai suprasti save ir pasaulį, o svarbiausia – negali panaikinti nemažėjančio žmonių tarpusavio susiskirstymo, susipriešinimo ir moralinio nuosmukio. Todėl naujos dvasinės epochos pradžiai (1985 – 2012 m.), ŽEMĖS (URANTIJOS) žmonijai buvo pateikta URANTIJOS KNYGA – unikalus apreiškimas apie KŪRĖJO, VISATOS ir žmogaus dvasinę bei materialią vienovę. Siekiant kad nebūtų esmės iškraipymų, kokių atsirado ankstesniuose – pranašų, mokytojų bei jų pasekėjų užrašytuose ir perrašinėtuose apreiškimuose, URANTIJOS KNYGOS tekstą paruošė kompetentingos DIEVIŠKOSIOS HIERARCHIJOS asmenybės, ir pateikė – galutinai parengtais dokumentais.
  URANTIJOS KNYGA – tai nebe riboti istoriniai apsakymai, mitai ar alegoriniai mokymai, o iš KŪRĖJO matymo aukštumos pateikta tikrovės panorama apie visos KŪRINIJOS sandraugą, KOSMOSO sandarą, ŽEMĖS ir žmogaus evoliuciją. URANTIJOS KNYGA atskleidžia ir tikrąją, ROJAUS TREJYBĖS numatytą, Jėzaus Kristaus misiją ŽEMĖJE – savuoju gyvenimu parodyti žmogui – jo gyvenimo prasmę – KŪRĖJO tėvystę ir visų žmonių brolystę, vieningoje dvasinėje šeimoje.
  Manau, kad ir daugeliui jau suprantamas dabartinių institucijų bei netikro elito visuomenei primetamas, bedvasių ir pseudeomokslinių doktrinų beprasmiškumas – visų tų doktrinų, kurios paremtos vien tiktai savanaudiška motyvacija, nehumaniškais \“rinkos\“ santykiais, veidmainiška demokratija, vartotojiška gyvensena, ir kitais nukrypimais nuo KŪRĖJO numatytos evoliucijos. Todėl, siekiantiems prasmingo gyvenimo, ieškantiems \“atrasti\“ save, susiduriantiems su \“neišsprendžiamomis\“ problemomis, ir visiems kitiems, ypač ateinančiai kartai – taip reikalinga ta šviesi žinia, kurią KOSMOSO PROTAS atveria žmonijai URANTIJOS KNYGOJE, ir kurią Jėzus Kristus skelbia savo šiuolaikiniame apreiškime – KALBU JUMS VĖL.
  Kas šiuos Šviesos Šaltinius skaitys atsiveriančia dvasia (o ne paviršutiniai, tik pasimėgaudamas nauja informacija, ir neskubės, pasiremdamas savo dar ribotu pažinimu, kritikuoti ar atmesti atskleidžiamą tiesą), tas supras giluminę mokymų esmę. Žmogus – tai KŪRĖJO nesibaigiančios šeimos tęsinys ŽEMĖJE, potencialiai turintis Jo neišsemiamas galimybes – bendradarbiavimui, begaliniam tobulėjimui ir kūrybai. Žmogus – tai evoliucionuojanti įvairiapusė būtybė, apjungianti per daugybę kartų susiformavusį laikiną biologinį kūną ir protą, per kurį ir reiškiasi gyvos ir nemirtingos, Kūrėjo padovanotos dalelės: Asmenybės Dvasia (Siela), kaupianti gyvenimo patyrimus, ir nepailstantis Jos vedlys – Minties Derintojas (kaip – Viršsąmoninė Sąžinė), nuolatos orientuojantis Dvasią į prasmingus pasirinkimus. Įsisąmoninęs būties esmę, nuolat bendraudamas su KŪRĖJU, ir išmintingai veikdamas, žmogus išsilaisvina iš baimingos, savo ir aplinkos įgeidžiams paklusnios vergovės, ir tampa prasmingu BENDRAKŪRĖJU.
  Todėl ir būtina – atmesti per tūkstantmečius sukauptas nežinojimo apnašas: baimę, susipriešinimą, prietarus, netinkamas tradicijas. Atėjo laikas – sąmoningam ir betarpiškam kiekvieno žmogaus bendravimui su KŪRĖJU – VISUOTINIU TĖVU, DIEVIŠKAJA ROJAUS TREJYBE. Kreiptis į KŪRĖJĄ su malda ir prašymu reikia ne tik ištikus nelaimei, ar kokių švenčių proga. Būtina – sąmoningai, betarpiai ir nuolat atsiverti KŪRĖJUI, pajusti savyje Jo pasireiškimus (ramybę, visaapimančią meilę, įžvalgas); stiprinti pasitikėjimą Juo; ir atsiduoti JO vedimo Išminčiai – kad prasmingai bendradarbiautume su visa aplinka, pasinaudotume JO nesuskaičiuojamos APVAIZDOS suteikiama konkrečia pagalba, ir veiktume visų gerovei (ne vien tiktai savo, šeimos, giminių, partijos, sektos, tautos, valstybės, rasės…).
  Labai svarbu – kad naujos kartos žmonės nesusilpnintų, o nuolat stiprintų tą prigimtinį ryšį su KŪRĖJU ir visa KŪRINIJA, pasireiškiantį nuo pat ankstyvos vaikystės. Nežinodami apie šiuos realiai egzistuojancius ryšius – KŪRĖJO Besąlyginės Meilės aukšto dažnio virpesius, vyresnieji dažnai sumenkina ir stabdo vaikų norą bendrauti su visa – ne tiktai su apčiuopiama, materialia, bet ir su dvasine aplinka. Vaikų tėvai, auklėtojai, pedagogai, ir visi ugdymo sferos darbuotojai, privalėtų suprasti šių ryšių ypatingą svarbą asmenybės vystymui, ir tiktai skatintų vaikų natūralų bendravimą su Meilės, Išminties ir Gėrio Šaltiniu – VISUOTINIU TĖVU, ROJAUS TREJYBE, ir padėti vaikams įsisavinti šią dvasinę komuniją – kaip ir higienos, kalbos, rašto, bei kitus pirmaeilės svarbos įgūdžius. Juk neveltui žmogui, skirtingai nuo gyvūnų, suteiktos dar dvi pagalbinės proto veikimo dvasios – Išminties ir Garbinimo – kad žmogus, nuolat atsiverdamas ir bendraudamas su KŪRINIJOS Tėvais, eitų tikrovės ir tobulėjimo keliu.
  Tegul vis daugiau jaunų žmonių atitrūksta nuo beprasmio savosios gyvybinės energijos švaistymo – \“vartotojiškos\“ gyvensenos bei kūno užgaidų tenkinimo klystkeliuose, ir vadovaujasi ne savanaudžių, ar kitų dvasiškai aklų peršamomis \“tiesomis\“ ir \“paslaugomis\“, bet atveria savo Sielą, ir betarpiai bendrauja su visų – Dangiškais Tėvais, gyvena Jų Išmintimi, džiaugiasi Jų teikiamomis, prasmingomis vertybėmis, ir viskuo nuoširdžiai dalinasi su visais.

  Ir tik taip ŽEMĖJE išnyks skurdas, karai, katastrofos.

  URANTIJOS KNYGOS ir Jėzaus Kristaus apreiškimo – KALBU JUMS VĖL tekstai, lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, patalpinti int. svetainėje – http://www.urantija.lt.

  Svetainėje taip pat yra:
  – KŪRINIJOS Tėvų mokymai – įvairių problemų sprendimui – http://www.urantija.lt/lt/books/category/2;

  – dvasinių švietėjų ugdymo forumas, ir kita – http://www.urantija.lt/lt/forum/index;

  – Intencijų tekstai – pirmadieninei visuotinei komunijai su ROJAUS TREJYBE.

  Linkiu, kad reikšmingiausių atradimų džiaugsmas pilnutinai įprasmintų tavąjį Kelią !

  Nuoširdžiai – Vytautas, Vilnius

Leave a Reply

Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Uždaryti
Eiti prie įrankių juostos